Title Image

Uniós adószám: íme a legfontosabb változások

Uniós adószám: íme a legfontosabb változások

A napokban jelent meg a NAV-nak az a módosítása, amelyben aktualizálja az uniós adószám igénylésére vonatkozó szabályokat. A legfontosabb információ az, hogy előzetesen nyilatkoznia kell és közösségi adószámot kell kérnie annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általánosforgalmiadó-alanynak, aki az Európai Közösség valamely másik tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni.

Az adózóna.hu cikke alapján következzen most a részletes lista, kire vonatkoznak a módosítások.

Kötelező közösségi adószámot kérnie az áfafizetésre kötelezett adóalanynak,

– ha más tagállamban illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek Közösségen belüli termékértékesítést teljesít, illetve ha terméket ilyen adózótól szerez be;

– ha más tagállambeli adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetve ha más tagállambeli adóalanytól szolgáltatást vesz igénybe.

Közösségi adószámot kell kérnie

– a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,

– a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,

– az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személynek,

– az alanyi adómentességet választó adóalanynak,

– az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának,

ha a tárgyévben az általa az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke a 10 ezer eurót meghaladja, azon közösségi beszerzést megelőzően, amellyel ezt az értékhatárt meghaladja.

Amennyiben a tárgyévet megelőző évben az előbb felsorolt adózók által, az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke nem haladja meg a 10 ezer eurót, és a közösségen belül beszerzett termékek utáni áfafizetési kötelezettségét a tárgyévben választása alapján belföldön kívánja teljesíteni, ezt a tárgyévet megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelentenie.

Ha 2017. évben nem volt közösségen belüli beszerzése, ezen választását 2018. évre a tárgyévi első közösségen belüli beszerzését megelőzően kell bejelentenie. Az ügyintézési határidőre vonatkozó részletszabályok az adóigazgatási eljárásra vonatkozó végrehajtási rendeletben találhatók.

A 10 ezer eurós értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni az új közlekedési eszköz, illetve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó termék adó nélkül számított ellenértékét.

Közösségi adószámot kell kérnie továbbá

– a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,

– az alanyi adómentességet választó adóalanynak,

– a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,

előzetesen, ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe.

Köteles közösségi adószámot kérni

– a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,

– a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany,

– az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezet jogi személy,

– az alanyi adómentességet választó adóalany,

a beszerzést megelőzően, ha jövedéki termék közösségen belülről történő beszerzése miatt belföldön keletkezik általános forgalmiadó-fizetési kötelezettsége.

– Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy tőle szolgáltatást vesz igénybe, az értékesítést valamint a szolgáltatásnyújtást illetve a szolgáltatás igénybevételét megelőzően köteles közösségi adószámot kérni. A közösségi adószám képezésével nem veszíti el evaalanyiságát.

– Az alanyi adómentességet választó adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK másik tagállamában illetőséggel bíró adóalany vagy adóalanynak nem minősülő személy, szervezet részére új közlekedési eszközt értékesít. Az olyan termékértékesítésekre, amelyet az adózó alanyi adómentes minőségében teljesít, nem kell közösségi adószámot kérni, mert azok nem minősülnek közösségen belüli értékesítésnek.

– A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít (ha az értékesítés belföldi teljesítése esetén adóköteles lenne), vagy az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, vagy tőle igénybe vesz.

– Új közlekedési eszköz értékesítése miatt áfaalannyá váló személy vagy szervezet is köteles közösségi adószámot igényelni, függetlenül attól, hogy a vevő a másik tagállamban adóalany-e vagy magánszemély.

A cikk egyes részeinek forrása: adozona.hu