Title Image

Néhány fontos tény az idegenforgalmi adóról

Néhány fontos tény az idegenforgalmi adóról

Az idegenforgalmi adó mindenkit érint, aki szállást foglal vagy szálláshelyet szolgáltat. Nyáron különösen aktuális a kérdés: miért és mennyit is fizetünk pontosan? A tudatos utazók a szállásdíjba kalkulálják az idegenforgalmi adót és időben tájékozódnak annak mértékéről, hiszen még belföldön is jelentős különbségek adódhatnak. Következzen most néhány érdekes tény az IFÁ-ról!

Kinek fizetünk?

Az idegenforgalmi adó a helyi adók közé sorolható és az önkormányzatok bevételiforrását képezi. Az idegenforgalmi adó mértékét az adott település önkormányzata határozza meg. A legtöbb településen az önkormányzat az ebből származó bevételt a környezet fejlesztésére, turisztikai vonzeröjének növelésére, kisebb területrendezésekre fordítja. Egy átlagos őrségi falu bevétele az idegenforgalmi adóból például nagyjából 1-1.5 millió forint lehet évente.

Mennyit fizetünk?

A törvényi rendelkezés szerint fejenként és vendégéjszakánként maximum 500 forintot, de a pontos összeg meghatározása az önkormányzat feladata. A kiemelt turisztikai érdeklődéssel bíró területeken szinte minden esetben magasabb ez a díj, Tihanyban és Tapolcán például a legmagasabb elkérhető 500 Ft. Ez egy két kisgyerekes, négy fős család esetében plusz 7000 Ft kiadás a szállás díja mellett.

Ki nem fizet?

  • 18 éven aluliaknak
  • A fekvőbeteg szakellátásban, vagy szociális intézményben ellátott személyeknek
  • A közép-,és felsőfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszonya alatt állóknak akkor, ha szakképzés keretein belül tartózkodnak az önkormányzat illetékességi területén, és töltenek ott legalább egy vendégéjszakát
  • A az üdülő tulajdonosának, vagy a használati joggal rendelkezőnek hozzátartozóinak (A közeli hozzátartozó a Ptk. 685. § b) pontja értelmében a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha-és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.)
  • Az az egyházi személy, ha az egyház ingatlanában, kizárólag az egyház hitéleti tevekénységében való részvétele céljából száll meg

Kit terhel az adókötelezettség?

Mindazoknak a magánszemélyeknek meg kell fizetnie a képviselőtestület által megszavazott összeget, akik nem állandó lakosként töltenek éjszakát az önkormányzat illetékességi területén. Az adó beszedésére mindazok a szálláshely szolgáltatók jogosultak, akik ellenérték fejében engednek át szálláshelyet nem az illetékességi területen lakóknak, rendszerint turistáknak. Az általános gyakorlat szerint a tartózkodás utolsó napján kell megfizetni az összeget. Mint már említettük, az idegenforgalmi adó önkormányzat részére történő átengedésére akkor is kötelezett a szálláshelyet nyújtó, ha az összeget elmulasztotta beszedni, erre szolgáltatóként mindenképpen megéri figyelni.

Hogyan számolják az idegenforgalmi adót?

Az IFA mindig a megkezdett vendégéjszakák száma szerint alakul, tehát a területileg illetékes önkormányzat által meghirdetett összeget annyiszor kell megfizetni, ahány éjszakát a településen, városban töltött a vendég.

Az idegenforgalmi adó bevallása

Szigorú szabályok vonatkoznak az idegenforgalmi adó bevallására is. Az adó bevallást a következő hónap 15-ig várják az önkormányzathoz és szintén következő hónap 15-ig kell be is fizetni. Ha az IFA bevallást nem, vagy csak késve kapja meg az önkormányzat, akkor komoly büntetésre lehet számítani. (Magánszemélyként 200 000 forintig, vállalkozóként 500 000 forintig terjedő mulasztási bírság róható ki.)

Az idegenforgalmi adó eredete

Az adónem előzménye volt az üdülőhelyi díj, amelyet kizárólag azokon a településeken kellett megfizetni, amely hivatalosan is gyógy- és üdülőhelynek minősült. Az idegenforgalmi adó 2003 óta létezik, akkor azonban még csak kb. 600 szálláshely élt vele – mostanra ez a szám sokkal magasabb.

Az idegenforgalmi adó bevezetésének legfontosabb oka az önkormányzat költségeihez történő hozzájárulás, hiszen a turisztikailag frekventált településeket a nyaralási szezonban komoly karbantartási és fejlesztési feladatokkal bővülnek az önkormányzat terhei. Az adó ennek költségeinek fedezését és a turizmusból származó bevétel könnyű visszaforgathatóságát célozza meg az adónemmel. Emellett fontos az is, hogy így könnyen követhetővé válik a nyaralókiadás és a szállások kihasználtságnak mértéke az önkormányzatok számára is.

Forrás:tudatosadozo.hu /jogszabalykereso.hu